Wijzigingen in Energie Investerings Aftrek (EIA)

Per 1 januari 2016 wordt een verhoging voorgesteld van het percentage van de energie-investeringsaftrek (EIA) van 41,5% naar 58%. Door deze verhoging wordt het aantrekkelijker om te investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen.

Subsidieregeling “ISDE”

Vanaf 1 januari 2016 wordt de nieuwe subsidieregelingISDE” van kracht. Deze subsidieregeling is o.a. van toepassing op biomassa ketels met een vermogen kleiner dan 500 kW. De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie. Voor een biomassaketel krijgt u € 80 per kW vermogen van de ketel, met een minimum van € 3.200.

Het logo van Binder

Lelystad, Binder USRF 400-600, 500 kW, houtsnippers

Op 18 juni is de nieuwe Binder USRF 400-600, 500 kW houtgestookte ketel bij Sportcentrum De Koploper in Lelystad in gebruik genomen. Als brandstof worden houtsnippers met een vochtpercentage van ±35% gebruikt.

Nieuw: Schräder uniek compact elektrostatisch filter

Omdat het activiteitenbesluit vanaf 1 januari 2015 ook van kracht is geworden voor ketels kleiner dan 1.000 kW (1MW), moeten deze ketels voldoen aan de strengere emissie normen (40 mg stof bij 6% O2).

Schuko breidt de Vacomat serie uit met de Vacomat 350

De Schuko Vacomat mobiele afzuigers is uitgebreid met het type 350. Dit type heeft een groeter volumestroom en een hogere druk en heeft als hoofdaansluiting een diameter van ø350 mm. Dit type mag binnen staan.

Meer informatie en specificaties volgen binnenkort.

ATEX 144

Aanpassingen Richtlijn: Per 20-04-2016 wordt ATEX114 van kracht in plaats van ATEX95. Nadere mededelingen volgen.

 

Schuster houtbrekers - Nieuwe rotor

De Schuster houtbrekers en shredders worden vanaf nu geleverd met een extra rij messen (verdubbeling). Door de extra rij messen, neemt de capaciteit toe en wordt het materiaal gelijkmatiger verkleind.

FLS: KH regeling wordt QeX

De KH-regeling heeft een nieuwe naam gekregen. Vanwege het feit dat de regeling niet alleen houtstof-afzuiginstallaties omvat, is gekozen is voor Quality Extraction, afgekort tot
QeX.