Wijzigingen in Energie Investerings Aftrek (EIA)

Per 1 januari 2016 wordt een verhoging voorgesteld van het percentage van de energie-investeringsaftrek (EIA) van 41,5% naar 58%. Door deze verhoging wordt het aantrekkelijker om te investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen.

 

Voor de EIA geldt op dit moment een aftrekpercentage van 41,5%. Bij dit percentage wordt de belastbare winst verminderd met 41,5% van de waarde van de investering wat bij een vennootschapsbelastingtarief van 25% een voordeel van circa 10 % betekent. Nu het aftrekpercentage wordt verhoogd naar 58% betekent dit een voordeel van maximaal 14,5% voor vennootschapsbelastingplichtigen. Het budget van de EIA wordt hiervoor verhoogd met € 60 miljoen tot € 161 miljoen.