Tubro Filter- en Luchttechniek b.v., gevestigd aan Euregioweg 265, 7532SM Enschede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Rene Nijboer is de Functionaris Gegevensbescherming van Tubro Filter- en Luchttechniek b.v. Indien u klachten of vragen heeft, kunt u contact met de FG opnemen. Dit kan per post aan Tubro Filter- en Luchttechniek b.v. t.a.v. de Functionaris voor Gegevensbescherming, Euregioweg 265, 7532SM, Enschede, of per e-mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Contactgegevens:
Tubro Filter- en Luchttechniek b.v.
Euregioweg 265
7532SM, Enschede
T: 053 4612 888
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.tubro.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Tubro Filter- en Luchttechniek b.v. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Tubro Filter- en Luchttechniek b.v. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
Tubro Filter- en Luchttechniek b.v. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tubro Filter- en Luchttechniek b.v.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Tubro Filter- en Luchttechniek b.v. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens  Bewaartermijn > Reden 
Klantgegevens Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang u klant bent van Tubro Filter- en Luchttechniek b.v.. Als u de klantrelatie beëindigt, bewaart Tubro Filter- en Luchttechniek b.v. maximaal een jaar jouw gegevens met uitzondering van die gegevens waarvoor een wettelijke verplichting bestaat. Dit geldt bijvoorbeeld voor facturen.
Leverancier gegevens Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang we zaken doen of zolang u onze contactpersoon bent voor de leverancier en zo lang als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet.
Gegevens van sollicitanten Uw gegevens als sollicitant worden maximaal een maand na afronding van een sollicitatieprocedure bewaard, tenzij je toestemming hebt gegeven dat wij deze langer mogen bewaren. Dan worden jouw gegevens uiterlijk na 2 jaren verwijderd.


Delen van persoonsgegevens met derden
Tubro Filter- en Luchttechniek b.v. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Tubro Filter- en Luchttechniek b.v. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Tubro Filter- en Luchttechniek b.v. gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tubro Filter- en Luchttechniek b.v. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Tubro Filter- en Luchttechniek b.v. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Tubro Filter- en Luchttechniek b.v. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tubro filter & Luchttechniek b.v. is opgericht in 1980 door de huidige directeur dhr. Nijboer. Door de jaren heen is het bedrijf uitgegroeid tot een bedrijf met ongeveer 10 vaste medewerkers. Tubro filter & Luchttechniek b.v. beschikt over een eigen montage- en assemblage hal, waar we zeer adequaat op de wensen van de klant kunnen reageren. Al onze montage en service werkzaamheden worden uitgevoerd in eigen beheer, door vakkundig opgeleid personeel.
Tubro filter & Luchttechniek b.v. is gespecialiseerd, in het verwerken van rest materiaal dat is ontstaan tijdens de bewerking van hout (stof of krullen), maar ook ander afval zoals karton, papier, kurk, etc.. U moet dan denken aan: afzuiginstallaties, houtbrekers, verbranding van houtafval, silo's voor opslag, etc.

Producten

Tubro Filter-, Lucht en Verbrandingstechniek b.v. voert een breed scala van producten, waarmee we u een unieke, totale oplossing kunnen bieden voor het verwerken van restmateriaal. Denk hierbij aan hout (stof, krullen), maar ook ander afval zoals karton, papier kurk, etc.. 
Tubro Filter-, Lucht en Verbrandingstechniek b.v. is vertegenwoordiger van de volgende merken in Nederland:
 • Schuko: afzuiginstallaties, ventilatoren, spuitwanden, schuurtafels, briketpersen, etc.
 • Binder: volledig geautomatiseerde hout en biomassa verbrandingsinstallaties met een vermogen van 50 kW tot 10 mW
 • Agro-FT: hout en biomassa verbrandingsinstallaties met een vermogen van 500 kW tot 30 mW. Tevens zijn deze installaties geschikt voor het opwekken van stroom
 • Schuster: houtbrekers
 • FireFox: volledig geautomatiseerde moderne pellets kachels
 • Kozlusan: handbediende ketels met een zeer gunstige prijs/kwaliteit verhouding
 • Putzmaus: eenvoudige vlampijpreiniging
 • Schräder: Elektrostatische Filters
 • EcoWorxx: compacte pelletpers / Pelleteermachines

Afzuiginstallaties

Tubro Filter- en Luchttechniek is uw specialist op het gebied van Filter- en Afzuigsystemen. Al meer dan 30 jaar leveren wij Schuko installaties in Nederland. Tubro Filter- en Luchttechniek adviseert, levert, vervaardigt en monteert uw installatie met veel zorg en volgens de laatste richtlijnen.

Verbrandingstallaties

Steeds meer bedrijven gebruiken hun (brandbare) afval als milieu vriendelijke energie drager. Meubelmakers, timmer bedrijven, hout drogerijen, aannemers, kartonnagefabrieken, etc., kunnen grote besparing behalen door de afvalproducten niet meer naar de vuilstort te brengen maar te gebruiken voor energieopwekking (warmte) m.b.v. een biomassa verbrandingsinstallatie van Binder, Agro-FT, En-Tech of Kozlusan.

Ook steeds meer bedrijven waar geen eigen (hout)afval aanwezig is (denk aan pluimveebedrijven, kassen), gaan over van gasgestookte installaties naar een biomassa of houtgestookte verbrandingsinstallatie. Voorbeelden van energiedragende afvalproducten zijn:

 • Hout afval (houtmot, spaanders en/of krullen);
 • Biomassa;
 • Karton;
 • Kurk;
 • (landbouw)grassen;
 • Olifanten gras;
 • etc.;

Meer informatie...

Op deze pagina's kunt u informatie vinden over TUBRO Filter- en Luchttechniek b.v. en de merken die door Tubro worden vertegenwoordigd. Selecteer een item uit het menu om naar de verschillende onderdelen te browsen. Surf over de pagina's zodat u zich een goed beeld kunt vormen wat TUBRO filter- en Luchttechniek b.v. voor u kan betekenen. Wij willen u alvast bedanken voor uw interesse en wensen u veel plezier.

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing, gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst.

U kunt [hier] de METAALUNIEVOORWAARDEN downloaden (zie ook downloads).

De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.

Tubro Filter-, Lucht- en Verbrandingstechniek is al meer dan 35 jaar leverancier van afzuiginstallaties voor de houtverwerkende, kunststofverwerkende en papierverwerkende industrie. Daarnaast leveren wij oplossing voor het duurzaam verwarmen en opwekken van stroom m.b.v. pellets en biomassa.

M.b.v. deze website kunt u ontdekken wat Tubro Filter-, Lucht- en Verbrandingstechniek voor u kan betekenen. Bedankt voor uw interesse!

Producten van Tubro Filter-, Lucht- en Verbrandingstechniek b.v.

Producten van Tubro Filter-, Lucht- en Verbrandingstechniek b.v. Producten Motafzuiging, papierafzuiging, kunststofafzuiging Houtbrekers / houtshredders Briketpersen Oppervlaktetechniek / spuitwanden Ketelsystemen / biomassaketel / verbrandingsinstallatie Verbranding en ontassing Materiaal opslag / silo Materiaal uitvoer Rookgasreiniging Besturing Service Jaarlijkse service / periodiek onderhoud Reserve- en slijtdelen Advies en optimalisering Reparaties Merken Schuko Binder Kohlbach Herz Schuster MTB Kozlusan