Activiteitenbesluit, emissienorm fijnstof en NOx voor ketels gestookt met vaste brandstof

Voor installaties < 1,0 MWth (1.000 kW) is per 1 januari 2015 het activiteitenbesluit van toepassing. Hierin worden de volgende emissie eisen opgegeven (bij 6% O2):

  • Stof: emissie-eis van 40 mg/m3
  • NOx: emissie-eis van 300 mg/m3

Boven de 1 MW is per 1 april 2010 de zogenaamde BEMS van toepassing. De BEMS is per 1 januari 2013 in het activiteitenbesluit opgenomen. Hiervoor gelden de volgende emissieregels (bij 6% O2):

  • Stof: emissie-eis van 20 mg/m3
  • NOx: emissie-eis van 275 mg/m3

Rookgasreiniging - normen

Om te kunnen voldoen aan de geldende emissie eisen, moet in een aantal gevallen extra rookgas reiniging toe worden gepast. Als extra filtering kan de installatie worden uitgerust met een elektrostatisch filter (E-filter), een doeken filter, een keramisch filter, metaalfilter, etc.

Voor ketels groter dan 1 MW is tot 1 januari 2017 een overgangsregeling van kracht. Na 1 januari 2017 moeten alle ketels > 1 MW voldoen aan de nieuwe emissie eisen! In veel gevallen moet extra filtering worden toegepast om te kunnen voldoen aan de huidige (strenge) normen!

Rookgasreiniging - oplossing

De firma Schräder heeft hiervoor een aantal unieke en compact elektrostatische filters ontwikkeld. Meer informatie: Compacte elektrostatisch filter / rookgasreiniging voor houtgestookte ketels.

RVO - Activiteitenbesluit

Meer informatie: Infomil: Het activiteitenbesluit uitgelegd