Subsidieregeling “ISDE”

Vanaf 1 januari 2016 wordt de nieuwe subsidieregelingISDE” van kracht. Deze subsidieregeling is o.a. van toepassing op biomassa ketels met een vermogen kleiner dan 500 kW. De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie. Voor een biomassaketel krijgt u € 80 per kW vermogen van de ketel, met een minimum van € 3.200.

 

Voorbeeld subsidiebedragen (op basis van de nu bekende bedragen, regeling en voorwaarden):
• 30 kW: 30 kW x € 80,00 = € 2.400,00, hierbij wordt het minimum bedrag van € 3.200,00 toegekend.
• 100 kW: 100 kW x € 80,00 = € 8.000,00
• 300 kW: 300 kW x € 80,00 = € 24.000,00

• Voor meer informatie:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2015/12/15/nieuwe-subsidieregeling-voor-duurzame-energie-in-huis

• Voorwaarden voor zakelijke gebruikers (ISDE)
Indien u een zakelijk gebruiker bent, komt u in aanmerking voor de subsidie regeling. Rijks-, gemeentelijke en provinciale overheidsorganen en waterschappen kunnen geen subsidie aanvragen.
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/voorwaarden-voor-zakelijke-gebruikers-isde

Eisen aan biomassaketels (ISDE)
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/eisen-aan-biomassaketels-isde

Let op:
Naast de bovengenoemde subsidie regeling is ook de EIA van toepassing (zie ook). U mag deze regeling echter niet beide toepassen (er moet voor één regeling gekozen worden).

SDE+:
Voor ketels met een vermogen van 500 kW of groter, blijft de SDE+ regeling van toepassing.