Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+ 2016)

Bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren, kunnen gebruik maken van de subsidieregeling SDE+. De subsidieregeling staat open voor hernieuwbare energietechnieken en is onderverdeeld in verschillende categorieën.

SDE+ 2016 op hoofdlijnen:

  • Er zijn twee openstellingsrondes met elk een integraal budgetplafond. De eerste ronde kent een budget van € 4 miljard.
  • In de ‘vrije categorie’ kunnen (toekomstige) hernieuwbare energieproducenten hun subsidieaanvraag indienen op tienden van eurocenten per kilowattuur. De initiatiefnemers kunnen hierdoor de subsidieaanvraag nog meer toespitsen op hun businesscase.
  • Geen SDE+ subsidie voor invoeding van hernieuwbare elektriciteit als de prijs van elektriciteit zes uur of langer negatief is. Kleine projecten evenals projecten waaraan subsidie is verleend en waarvan de aanvraag vóór 1 december 2015 is ingediend zijn van deze nieuwe bepalingen uitgesloten.

Twee openstellingsrondes:

  • Fase 1: gaat open op 1 maart 2016 om 09.00 uur (openstelling 1 maart tot en met 31 maart).
  • Fase 2: gaat open op 30 augustus 2016 om 09.00 uur (openstelling 30 augustus tot en met 29 september).

Meer informatie: RVO: Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE)